Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2015

bigA
9922 d531
SUIT UP, MAN UP!
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viagwiazdeczka gwiazdeczka

March 06 2015

bigA

Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.

— Żulczyk
Reposted fromfreakish freakish viapunkahontaz punkahontaz

March 03 2015

bigA
A woman without a man is like a fish without a bicycle.
— Gloria Steinem
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaamericano americano
8564 9aa5 500
Reposted fromsunlight sunlight viapunkahontaz punkahontaz

February 21 2015

bigA
1525 64ee
Reposted frommrdobrov mrdobrov viasanders sanders
bigA

January 13 2015

bigA
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viagwiazdeczka gwiazdeczka

December 11 2014

bigA
Wolę raczej swoją wolność niż Twoją miłość. Jeśli masz do wyboru towarzystwo w więzieniu i samotny spacer na wolności, co wybierasz?
— Anthony de Mello
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz

November 21 2014

bigA
1710 0053 500
Reposted fromelisarcsilva elisarcsilva viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 18 2014

bigA
Reposted fromOnly2you Only2you viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 06 2014

bigA
3701 63d1 500
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka viaanncey anncey
bigA
Reposted fromstylte stylte viaigafiga igafiga

October 21 2014

bigA
Reposted fromswojszlak swojszlak viacalyzezlota calyzezlota
bigA
bigA
bigA
bigA
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 15 2014

bigA
bigA
6681 d2e1 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl