Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2015

bigA
9922 d531
SUIT UP, MAN UP!
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viagwiazdeczka gwiazdeczka

March 06 2015

bigA

Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.

— Żulczyk
Reposted fromfreakish freakish viapunkahontaz punkahontaz

March 03 2015

bigA
A woman without a man is like a fish without a bicycle.
— Gloria Steinem
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaamericano americano
8564 9aa5 500
Reposted fromsunlight sunlight viapunkahontaz punkahontaz

February 21 2015

bigA
1525 64ee
Reposted frommrdobrov mrdobrov viasanders sanders
bigA

January 13 2015

bigA
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viagwiazdeczka gwiazdeczka

December 11 2014

bigA
Wolę raczej swoją wolność niż Twoją miłość. Jeśli masz do wyboru towarzystwo w więzieniu i samotny spacer na wolności, co wybierasz?
— Anthony de Mello
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz

November 21 2014

bigA
1710 0053 500
Reposted fromelisarcsilva elisarcsilva viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 18 2014

bigA
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu.  Nie liczą się ładne dziewczyny,  nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 06 2014

bigA
3701 63d1 500
Hehe, prawda. ; 3
Reposted fromastleysholiczka astleysholiczka viaanncey anncey
bigA
Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted fromstylte stylte viaigafiga igafiga

October 21 2014

bigA
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viacalyzezlota calyzezlota
bigA
bigA
"ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy".
— tak bardzo o nas.
bigA
mamy dobe internetu, telefonii komórkowej. nie wierze w brak czasu na odezwanie się, albo brak sposobu na odezwanie się. jeśli komuś zależy to zawsze znajdzie sposób. nawet gołębia
— po prostu ja
bigA
Trzeba wszystko uporządkować.  Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać.  Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło.  I czasami ustalić, czego nigdy nie było.  I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.
— Lois Lowry
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 15 2014

bigA
bigA
6681 d2e1 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl